Ketterä testausprojekti

Ketterässä mallissa testausta tehdään sprinteissä samassa tahdissa kuin kehittäjät saavat toiminnalisuuksia toteutettua. Ketterä testaaja on monipuolinen ammattilainen, jolla on osaamista testisuunnittelusta aina testiautomaatioon saakka.

 

Ketterä ohjelmistokehitys mahdollistaa uusien ominaisuuksien lisäämisen ohjelmistotuotteisiin jatkuvasti ja nopeasti. Tämä puolestaan mahdollistaa kokeilevan kehityskulttuurin, jolla voidaan rakentaa loppuasiakkaan tarpeita vastaavia palveluita tehokkaasti.

Ketterään kehitystiimiin kuuluu myös ketterän testauksen ammattilainen. Nopeatempoisessa prosessissa korostuu testaajan ammattitaito ja monipuolisuus. Potentiaaliset virheet ja ongelmat on löydettävä nopeasti ja korjaustarpeet on viestittävä välittömästi muulle kehitystiimille.

Scrum, Kanban, Lean, CI, Jenkins, ja Jira ovat meille tuttuja menetelmiä ja työkaluja useiden vuosien kokemuksella. Onko sinun projektissasi jo ketterä testaaja?


Testaaminen ketterässä projektissa

Ketterän testaajan tehtäviä ovat

  • Uusien ominaisuuksien testauksen suunnittelu ja suorittaminen
  • Vanhojen ominaisuuksien regressiotestaus tarvittaessa testiautomaation avulla
  • Yleisen laadunvarmistusnäkökulman tuominen työskentelyyn
  • Tutkiva testaus kehityssprinttien aikana
  • Testiskriptien tekeminen ja ylläpito
  • Kokonaisuuden end-to-end -testaus ja suorituskykytestaus ennen julkaisua

Miksi ketterät projektit tarvitsevat testausasiantuntijan?
Testausasiantuntija varmistaa kokonaislaadun


Projektissasi on pääarkkitehti, palvelusuunnittelija, muutama frontend- tai backendkoodaaja ja tietokanta-asiantuntija. Kenelle heistä kuuluu kokonaisuuden laadunvarmistus?

Kehittäjiltä vapautuu aikaa koodaukseen


Kehittäjät tykkäävät koodata, ei testata. Testaajat tykkäävät testata, ei koodata. Kun jokainen voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa, työ on tehokasta ja tulokset laadukkaita.

Välitön palaute bugeista kehittäjälle


On suuri ero siinä, löydetäänkö bugi heti vai vasta muutaman viikon päästä, kun uutta releasea ollaan jo viemässä tuotantoon. Bugien korjaaminen on nopeinta ja halvinta silloin, kun koodimuutokset on juuri tehty.

Laadukkaampaa vaatimusmäärittelyä


Asiantunteva testaaja auttaa Product Owneria tai muuta liiketoiminnan edustajaa määrittelemään kehitystarpeet paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Monia bugeja taklataan näin jo ennakkoon.

 

Kysy lisätietoja


Juha Karvonen

Johtava konsultti, perustaja


SOITA +358 10 229 2732
MAILAA juha@testimate.fi