Testimate Oy:n asiakasrekisteriä koskeva informaatioasiakirja ja verkkosivuston tietosuojaseloste


Tämä on yhdistetty Testimate Oy:n asiakasrekisterin informaatioasiakirja (kohdat 1-8) ja Testimaten verkkosivuston tietosuojaseloste (kohta 9). 

Asiakasrekisteriimme tallennetaan tietoja Testimaten asiakasyrityksistä ja potentiaalisista asiakkaista. Kaikki asiakkaamme ovat yrityksiä, joten rekisteriin voi olla tallennettuna sinun henkilötietojasi, jos olet tai olet ollut tällaisen yrityksen palveluksessa. Selosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja sinusta (rekisteröidystä) kerätään, mitä teemme tiedoilla, ja miten voit olla yhteydessä meihin koskien henkilötietojesi käsittelyä.

1. Rekisterin pitäjä

Testimate Oy (y-tunnus 2431577-9)
Peuratie 8B, 01450 Vantaa
Puhelin:
+358 10 229 2730
Sähköposti: info@testimate.fi

Rekisteriasioista vastaa Juha Karvonen (+358 10 229 2732)

2. Rekisterissä olevat tiedot ja niiden lähde

Yhteyshenkilöt

Keräämme rekisteriimme asiakasyritystemme ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Rekisteriin tallennettavia tietoja voimme saada suoraan rekisteröidyltä itseltään, mutta myös muista lähteistä.

Jos olemme saaneet tietosi muualta kuin sinulta itseltäsi, on tieto voinut tulla esimerkiksi asiakkailtamme mm. sähköpostitse, puhelimitse taikka julkisista lähteistä, kuten sosiaalisen median palveluiden kautta.

Keräämme tietoja myös sopimuksista, asiakastapaamissa, messuilla ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

Rekisteriimme voidaan tallentaa yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työantajan/asiakasyrityksen nimi
 • Rooli/titteli

3. Tiedon käsittelyn käyttötarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen hoito sekä palvelujemme markkinointi.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun Testimaten oikeutettuun etuun silloin, kun tieto on saatu muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, taikka rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun tieto on saatu sinulta itseltäsi. Tiedon tallentaminen voi perustua myös sopimuksen täyttämiseen.

 • Nimi. Nimesi tarvitsemme asiakkaan yksilöimiseksi ja tunnistamiseksi sekä yhteydenpitoon.
 • Sähköposti. Sähköpostisi tarvitsemme yhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitoon sekä palvelujemme markkinointiin.
 • Puhelinnumero. Puhelinnumeron tarvitsemme yhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitoon.
 • Työnantajan/asiakasyrityksen nimi. Työnantajan/asiakasyrityksen nimen tarvitsemme asiakassuhteen hoitoon ja palvelujemme markkinointiin.
 • Rooli/titteli. Roolisi/tittelisi tarvitsemme asiakassuhteen hoitoon ja palvelujemme markkinointiin

4. Tietojen säilytysaika

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja voimme säilyttää niin kauan kuin yhteyshenkilö on kyseisen asiakkaan palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joihin kuuluu Testimaten asiakaskontaktointien ja muun asiakaskommunikaation vastaanottaminen.

5. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Testimate Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Tietosi tallennetaan CRM-järjestelmäämme, jossa teknisenä tietojenkäsittelijänä toimii Atlassian PTY ltd, jonka palvelinkeskukset sijaitsevat Irlannissa ja Yhdysvalloissa. Kyseinen pilvipalvelun tarjoaja säilyttää tietoja läheisyysperiaatteen mukaisesti pääasiassa Euroopassa. Palveluntarjoaja saattaa varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Pilvipalveluiden tarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Tarkempia tietoja tietojen käsittelijästä saat täältä: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisen vaatimuksesta viranomaisille.

6. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä profilointiin eikä niiden pohjalta tehdä rekisteröidyn oikeuksiin tai velvollisuuksiin vaikuttavia automatisoituja päätöksiä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä;
 • jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus;
 • vaatia minkä tahansa tai kaikkien tietojen poistamista, jos tiedon säilyttäminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen eikä säilyttämiselle ole muuta perustetta
 • milloin tahansa kieltää tietojen käsittely suoramarkkinointia varten;
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua;
 • saada tiedot itselleen yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa;
 • vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tapauksissa;
 • tehdä rekisteriä tai tietojen käsittelyä koskeva valitus kohdassa 8 mainitulle viranomaiselle;

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

8. Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

9. Evästeet ja muu käyttäjäseuranta

Testimate.fi-sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii evästeiden avulla. Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.